Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir pareiškėjų mokymai

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas vietos plėtros Anykščių rajono vietos veiklos grupės nariams tinkamai pasiruošti strategijos vykdymui bei stiprinti potencialių vietos projektų pareiškėjų (Anykščių rajono kaimo bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, jų lyderių) gebėjimus efektyviai įgyvendinti projektus bei veikti kartu. Įgyvendinant projektą bus mokomi bei konsultuojami strategiją įgyvendinantys asmenys bei aktyvinami potencialūs vietos projektų vykdytojai. Projekto veiklos bus įgyvendinamos etapais – 3 kartus per projekto įgyvendinimo laikotarpį patikslinant mokymosi ir konsultavimosi bei aktyvumo skatinimo renginių poreikį, pagal tai bus tikslinamos mokomųjų ir informacinių renginių temos.

Projekto pradžioje, 2011 03-04 mėn.,  vyksta intensyvūs mokomieji renginiai temomis "Vietos projektų rengimas", "Vietos projektų vykdymas ir administravimas", "Viešųjų pirkimų vykdymas" ir informaciniai renginiai seniūnijose.