Projektine veikla

     
   
     

Tarptautinis projektas "Tradicijų ir naujovių sąveika šiuolaikinėje amatininkystėje"

Įgyvendinimo terminas: 2018 m. rugsėjo 17 d. - 2019 m. vasario 28 d.

Paramos suma - iki 16 429 Eur.

Partneriai - “Madonas novada fonds“ (Latvija), Raplamaa Partnerluskogu MTÜ (Estija).


 
     
   
     

Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija

Įgyvendinimo terminas: 2016 m. rugpjūčio 2 d. - 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Paramos suma: iki 2 048 864,00 Eur.


 
     
   
     

Projektas "Parengiamoji parama"

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER"  veiklos srities "Parengiamoji parama" paramos sutartis Nr.42PP-KU-14-1-05379  pasirašyta 2015 liepos 16 d. Bendra paramos suma 9 000 Eur.


 
     
   
     

Tarpregioninio baidarių maršrutų tinklo „Baidarėmis per Lietuvą" įkūrimas

Įgyvendintas projektas „Tarpregioninio baidarių maršrutų tinklo „Baidarėmis per Lietuvą“ įrengimas“ 4T-KL-13-1-0002-PR001., kuriame Anykščių vietos veiklos grupė dalyvavo partnerio teisėmis, partnerio finansinis indėlis į projektą - 6 863 Eur.


 
     
   
     

Šeimos poilsio zonos Skiemonyse įrengimas

Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę "Teritorinis ir taptautinis bendradabiavimas", Anykščių r. VVG finansinis įnašas į projektą - 232 317 Lt.

 


 
     
   
     

Anykščių rajono kaimo vietovių 2009-2013 m. plėtros strategijos įgyvendinimas

Paraiškos numeris - 4VP-KU-09-2-002926-PR001. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas". Projekto trukmė 2010 06 17 - 2015 09 01. Bendra projekto vertė - 8 140 000 Lt.


 
     
   
     

Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir pareiškėjų mokymai

Projekto "Anykščių rajono vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir potencialių vietos projektų vykdytojų mokymas ir konsultavimas" paraiškos numeris 4PV-KU-10-1-003122. Projekto trukmė iki 2015 05 20. Bendra projekto vertė 270 000 Lt.


 
     
   
     

Anykščių rajono kaimo vietovių studija ir vietos plėtros strategija

Projektas įgyvendintas 2008 08 -2009 08. Paraiškos numeris PVII-9-07-001-PR001. Bendra projekto vertė - 68620 Lt.