Projektine veikla

     
   
     

Tarptautinis projektas "Tradicijų ir naujovių sąveika šiuolaikinėje amatininkystėje"

Įgyvendinimo terminas: 2018 m. rugsėjo 17 d. - 2019 m. vasario 28 d.

Paramos suma - iki 16 429 Eur.

Partneriai - “Madonas novada fonds“ (Latvija), Raplamaa Partnerluskogu MTÜ (Estija).


 
     
   
     

Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija

Įgyvendinimo terminas: 2016 m. rugpjūčio 2 d. - 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Paramos suma: iki 2 048 864,00 Eur.


 
     
   
     

Teritorinis projektas ,,Turistauk kaime


 
     
   
     

Tarpregioninio baidarių maršrutų tinklo „Baidarėmis per Lietuvą" įkūrimas

Įgyvendintas projektas „Tarpregioninio baidarių maršrutų tinklo „Baidarėmis per Lietuvą“ įrengimas“ 4T-KL-13-1-0002-PR001., kuriame Anykščių vietos veiklos grupė dalyvavo partnerio teisėmis, partnerio finansinis indėlis į projektą - 6 863 Eur.


 
     
   
     

Šeimos poilsio zonos Skiemonyse įrengimas

Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę "Teritorinis ir taptautinis bendradabiavimas", Anykščių r. VVG finansinis įnašas į projektą - 232 317 Lt.

 


 
     
   
     

Anykščių rajono kaimo vietovių 2009-2013 m. plėtros strategijos įgyvendinimas

Paraiškos numeris - 4VP-KU-09-2-002926-PR001. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas". Projekto trukmė 2010 06 17 - 2015 09 01. Bendra projekto vertė - 8 140 000 Lt.


 
     
   
     

Teritorinis projektas ,, Subalansuota sveikatos turizmo plėtra'

Projekto partneriai - Asociacija Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“, Anykščių miesto vietos veiklos grupė, Asociacija Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė.

 

Bendra projekto vertė -65 420 Eur, skirtas finansavimas - 62 035 Eur.

 

 

 

Projekto tikslas – skatinti subalansuotą sveikatos turizmo plėtrą bei vietos gyventojų socialinį aktyvumą.

 

 

 

Projekto uždaviniai:

 

 

 

- parengti subalansuotos sveikatos turizmo plėtros asociacijos Anykščių rajono vietos veiklos grupės, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės, Anykščių miesto vietos veiklos grupės teritorijose planą;

 

- suorganizuoti mokymų apie sveikatos turizmą ciklą;

 

- suorganizuoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų pažintinius vizitus;

 

- suorganizuoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų pažintines edukacijas;

 

- suorganizuoti sveikatingumo stovyklas negalia turintiems asmenims;

 

- parengti aktyviausių vietos bendruomenių subalansuoto sveikatos turizmo plėtros veiksmų planus;

 

- surengti baigiamąją konferenciją;

 

- parengti ir išleisti elektroninį subalansuotos sveikatos turizmo plėtros asociacijos Anykščių rajono vietos veiklos grupė, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės, Anykščių miesto vietos veiklos grupės teritorijose leidinį;

 

- viešinti projekto veiklas.

 

 

 

5. Projekto tikslinė grupė.

 

Projektas skirtas VVG atstovams, negalią turintiems asmenims, vietos bendruomenių, turizmo verslo atstovams.

 

 


 
     
   
     

Anykščių rajono kaimo vietovių studija ir vietos plėtros strategija

Projektas įgyvendintas 2008 08 -2009 08. Paraiškos numeris PVII-9-07-001-PR001. Bendra projekto vertė - 68620 Lt.