Valdybos posėdžių dokumentai

 

2016 02 01 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1.      Dėl  Anykščių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos administravimo grupės darbo reglamento patvirtinimo.

2.      Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės automobilio, naudojamo pagal panaudos sutartį, naudojimo tvarkos patvirtinimo.

3.      Dėl ARVVG VPS administravimo išlaidų (veiklos išlaidų) patvirtinimo.

4.      Vietos plėtros strategijos administravimo darbuotojų – VPS administravimo vadovo ir VPS administratoriaus paskyrimo.

Protokolas

 

 

2016 03 21 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1. Vietos plėtros strategijos administravimo darbuotojo - VPS finansininko paskyrimas

Protokolas

 

 

2016 09 15 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų patvirtinimas

Protokolas

 

 

2016 10 10 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1. Dėl Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategijos tikslinimo.

Protokolas

 

 

2017 02 01 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1. Dėl Anykščių rajono VVG kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2016 metus patvirtinimo.

Protokolas

 

 

2017 04 04 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1. Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės pavyzdinės užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos formos ir tikrinimo klausimyno patvirtinimo

Protokolas

 

2018 02 01 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1. Dėl Anykščių rajono VVG kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2017 metus patvirtinimo.

Protokolas

 

2018 02 21 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

1.Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr.1 „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4).

2.Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 paskelbimo.

2018 02 21 valdybos posėdžio protokolas

 

2018 04 30 valdybos posėdžio dokumentai:

Darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities Nr. LEADER-19.2-7.2  (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) “Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.
  2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.2 paskelbimo.

 Protokolas

 

 

2018 05 31 valdybos posėdžio dokumentai:

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.2 termino pratęsimo.

 Protokolas

Dalyvių sąrašas

 

2018 06 08 valdybos posėdžio dokumentai:

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl delegavimo į Latviją,   dalyvauti su programos Leader metodo įgyvendinimu susijusiame renginyje „Tradicijų ir naujovių sąveika šiuolaikinėje amatininkystėje“.

 Protokolas 

Dalyvių sąrašas

 

2018 07 26 posėdžio PAK protokolo nutariamoji dalis

 

2018 09 14 posėdžio protokolas

2018 09 17 posėdžio protokolas


2019 04 30 posėdžio PAK protokolo nutariamoji dalis

2020-04-23 posėdžio protokolas

2019-12-06 posėdžio PAK protokolas

2020-05-11 posėdžio PAK protokolas

 

2020 06 22 posėdžio PAK protokolo nutariamoji dalis

2020 08 07 posėdžio protokolas

2020 08 21 PAK protokolas

2020 12 02 PAK protokolas

2021 02 01 posėdžio protokolas

2021 03 12 posėdžio protokolas

2021 03 24 posėdio protokolas

2021 05 12 posėdžio protokolas

2021 05 21 posėdžio protokolas

2021 06 14 PAK posėdžio protokolas

2021 06 15 posėdžio protokolas

2021 06 16 posėdžio protokolas

2022 02-01 posėdžio protokolas

2022-06-29 posėdžio protokolas

2022 06 06 PAK protokolas

2022 07 27 protokolas

2022 09 30 protokolas

2022 10 20 protokolas

2023 07 11 protokolas

2023 09 07 protokolas