Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija

Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija (Patvirtinta Anykščių rajono vietos veiklos grupės 2015 m. rugsėjo 28 d. visuotinio narių susirinkimo protokolu).

 

Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką:

1. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės;

2. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.