Anykščių rajono kaimo vietovių plėtros strategija

 

 

Anykščių rajono kaimo vietovių 2023-2027 m. plėtros strategija (Patvirtinta Anykščių rajono vietos veiklos grupės 2015 m. rugsėjo 28 d. visuotinio narių susirinkimo protokolu).

Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija (Patvirtinta Anykščių rajono vietos veiklos grupės 2015 m. rugsėjo 28 d. visuotinio narių susirinkimo protokolu).

Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija (aktuali redakcija)

 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką:

1. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės;

2. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

 

Planuojami vykdyti vietos projektų kvietimai m. 2023