Utenos regiono VVG

2009-08-05 pasirašytos bendradarbiavimo sutarties su Utenos regiono VVG bendradarbiavimo sritys:

  • Aukštaitijos regiono atstovavimas Lietuvoje ir užsienyje;
  • Bendrų projektų, skirtų kaimo plėtrai rengimas;
  • Keitimasis teorine, praktine ir organizacine patirtimi;
  • Bendradarbiavimas ieškant tarptautinių partnerių;
  • Gerosios patirties sklaida Utenos apskrities mastu leidžiamuose leidiniuose.