Anykščių rajono VVG nariai

 

ANYKŠČIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ SĄRAŠAS

 

2022 m.

Eil.

Nr.

Juridinio/fizinio asmens pavadinimas

Adresas

Atstovaujamas sektorius

El. paštas

  1.  

Andrioniškio bendruomenės centras 

Andrioniškio mstl., Andrioniškio seniūnija

Anykščių r. LT 29332

Pilietinė visuomenė

andrioniskio bendruomene@gmail.com

2. 

Anykščių rajono savivaldybė

J.Biliūno g.23, Anykščiai

Vietos valdžia

rolandas.lancickas@anyksciai.lt

Anykščių rajono savivaldybė

J.Biliūno g.23, Anykščiai

Vietos valdžia

monika.buzinskiene@anyksciai.lt

Anykščių rajono savivaldybė

J.Biliūno g.23, Anykščiai

Vietos valdžia

simas.astrauskas@anyksciai.lt

3.

Anykščių krašto Rubikiečių bendrija

Rubikių k., Rubikių pšt., Anykščių sen., Anykščių r.  LT 29202

Pilietinė visuomenė

jonasjuodka@gmail.com

4. 

Anykščių krašto Varkujiečių bendrija

Varkujų k., Debeikių sen. Anykščių r.

Pilietinė visuomenė

 

 5.

Anykščių rajono N. Elmininkų kaimo bendruomenė

N.Elmininkų k., Anykščių sen., Anykščių r.

LT 29153

Pilietinė visuomenė

diana.sermuksniene2@

vipt.lt

diana.serm@gmail.com

6. 

Anykščių rajono Burbiškio kaimo bendruomenė

Burbiškio k., Anykščių sen.,  Anykščių r.  LT 29211

Pilietinė visuomenė

burbiskiobendruomene@gmail.com

 

7. 

Anykščių rajono Kurklių miestelio bendruomenė

Šviesos g. 15, Kurklių mstl., Kurklių sen.,  Anykščių r. LT 29234

Pilietinė visuomenė

juozrugile@gmail.com

8. 

Anykščių rajono Skiemonių seniūnijos Katlėrių bendruomenė

Katlėrių k. Skiemonių sen. Anykščių r.

Pilietinė visuomenė

raima41@gmail.com

9. 

Anykščių rajono Mačionių kaimo bendruomenė

Mačionių k.,  Rubikių pšt., Skiemonių sen. Anykščių r.  LT 29202

Pilietinė visuomenė

macioniubendruomene@gmail.com

10.   

Anykščių rajono Skiemonių kaimo bendruomenė

Skiemonys, Skiemonių sen, Anykščių r.

LT 29223

Pilietinė visuomenė

karvelienn@gmail.com

11.   

Egidijus Ažubalis, ūkininkas

Skiemonys, Skiemonių sen, Anykščių r.

Verslas

egidijus.ažubalis@gmail.com

12.   

Anykščių rajono Viešintų bendruomenė

Laičių k. Viešintų pšt., Viešintų sen.

Anykščių r. LT 29320

Pilietinė visuomenė

abra.daiva@gmail.com

13.   

Antrųjų Svirnų kaimo bendruomenė

Antrųjų Svirnų kaimas,  Kavarsko sen. Anykščių r. 

LT 29251

Pilietinė visuomenė

laima966@gmail.com

rkubaitis@hotmail.com

14.   

UAB “Baltijos tvoros“

Ažupiečių kaimas, Anykščių sen, Anykščių rajonas

Verslas

arvydas122@

gmail.com

15.   

Leliūnų kaimo bendruomenė

Leliūnų k., Leliūnų pšt., Debeikių sen.

Anykščių r. LT 29362 

Pilietinė visuomenė

Virginija.ros@gmail.com

16.   

Anykščių vaikų jaunimo ir užimtumo centras

J. Biliūno g. 57,   Anykščiai

Pilietinė visuomenė

anykcentras@

gmail.com

17.   

Kavarsko sporto ir pramogų klubas

Kavarskas, Kavarsko sen., Anykščių raj.

Pilietinė visuomenė

algirdas.gansiniauskas@anyksciai.lt

18.   

Vašuokėnų kaimo bendruomenė

Vašuokėnų k., Troškūnų sen. Anykščių r. LT 29301 

Pilietinė visuomenė

 

 

19.   

Staškūniškio kaimo bendruomenė

Staškūniškio k. Staškuniškio pšt. Kurklių sen.

Anykščių r. LT 29241 

Pilietinė visuomenė

 

20.   

Debeikių moterų veiklos centras

Debeikių mstl. , Debeikių sen., Anykščių raj.

Pilietinė visuomenė

 

21.   

Ažuožerių moterų klubas

Ažuožeriai, Anykščių sen.Anykščių raj.

Pilietinė visuomenė

alvyra.simanoniene@

gmail.com

22.   

Troškūnų kaimo klubas „Malmaža“

Vaidlonių km., Troškūnų sen.

Pilietinė visuomenė

daiva.gaspuityte@

gmail.com

23.   

Troškūnų bendruomenė

Vytauto 1 A, Troškūnai, Troškūnų sen.

Pilietinė visuomenė

tbendruomene@gmail.com

auradea@gmail.com

24.   

Kaimo bendruomenė „Elmininkiečių senolių kraštas“

Elmininkų k. Anykščių sen.

Anykščių r.

Pilietinė visuomenė

dalia.mateiki@

gmail.com

25.   

Surdegio kaimo bendruomenė

Rakūtėnų k.,  Surdegio pšt., Troškūnų sen.,  Anykščių r.  LT 29310

Pilietinė visuomenė

raimondas.balsys@gmail.com

26.

Debeikiečių bendrija

J.Biliūno 44, Debeikiai, Debeikių sen, Anykščių raj.

Pilietinė visuomenė

debeikiai.avb@gmail.com

27.

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras

Raguvėlės k. Troškūnų sen. Anykščių r.

Pilietinė visuomenė

zorgeviciene@yahoo.com

28.

Raguvėlės moterų klubas

Raguvėlės k., Troškūnų sen.

Pilietinė visuomenė

zorgeviciene@yahoo.com

29.

 

Šlavėnų kaimo bendruomenė

Šlavėnų k., Anykščių sen.

Pilietinė visuomenė

kontrimavicienejolita@gmail.com

30.

 

Piktagalio kaimo bendruomenė

Piktagalio k., Anykščių sen.

Pilietinė visuomenė

piktagalis@gmail.com

 

31.

 

Ažuožerių kaimo bendruomenė

Ažuožerių k., Anykščių sen.

Pilietinė visuomenė

azubib@gmail.com

32.

 

Budrių kaimo bendruomenė

 

Šovenių kaimas, Kavarsko sen.

Anykščių raj.

Pilietinė visuomenė

valentinas.gudenas@

gmail.com

33.

 

Anykščių rajono Ūkininkų sąjunga

J.Biliūno 19, Anykščiai

 Verslas 

zilvinas.a@gmail.com

34.

 

Anykščių rajono Levaniškių bendruomenė „Abipus Nevėžio“

Jaunimo g. 5, Levaniškių km, Traupio seniūnija

Pilietinė visuomenė

Nerija.kairiene67@gmail.com

 

35.

 

Anykščių rajono Traupio bendruomenė

Nevėžio g.66, Traupio mst., Traupio seniūnija

Pilietinė visuomenė

 

36.

Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos  Kiaušagalio bendruomenė

Kiaušagalio km., Troškūnų sen.

Pilietinė visuomenė

kiausagaliobendruomene@gmail.com

37.

Lina Sabaliauskienė, ūkininkė

Ragaišių km.3, Debeikių sen.

 Verslas

sodyba@tarpliepu.lt

38.

Gitana Mileikaitė, ūkininkė

Pūstinkos km.4, Debeikių sen.

 Verslas

sodybageras@gmail.com

39.

Kavarsko moterų seklyčia

P.Cvirkos 1/1 Kavarsko mst., Kavarsko sen.

Pilietinė visuomenė

kavarskomoteruseklycia@gmail.com

40.

Anykščių rajono Nevėžos kaimų bendruomenė

Desiukiškių k., Kurklių sen.

Pilietinė visuomenė

27vaida@gmail.com

41.

Svėdasų bendruomenė

Mokyklos g.12, Svėdasai, Svėdasų sen. 29353, Anykščių raj.

 

Pilietinė visuomenė

bendruomene@svedasai.lt

 

42.

Anykščių rajono Šerių kaimo bendruomenė

Šerių km., Kavarsko sen.,   29258, Anykščiai

 

Pilietinė visuomenė

daivabaksiene@blog.lt

 

 

43.

Asociacija „Kartų ratas“

Šermukšnių g.2, Smėlynės km, Troškūnų sen, Anykščių raj.

Pilietinė visuomenė

 

 

44.

UAB „Pajuostinys“

Nepriklausomybės a.6, Troškūnai, Troškūnų sen, Anykščių raj.

Verslas

nerijadama@gmail.com

 

45.

Labdaros fondas „Burbiškio bendruomenės centras“

Anykštos 2B, Burbiškio km, Anykščių sen., Anykščių r.

Pilietinė visuomenė

 

46.

Ūkininkas

Žilvinas Grigonis

Varkujų km., Debeikių sen., Anykščių raj.

Verslas

zilvinasgr@gmail.com

47.

Akmenos kaimo bendruomenė

Akmenos k.1, Viešintų sen., Anykščių raj.

Pilietinė visuomenė

akmena@erdves.lt

48.

UAB „Nogesta“

Pagraužių g.26A, Burbiškio km, Anykščių sen.

Verslas

uabnogesta@gmail.com

49.

Anykščių rajono Dabužių kaimo bendruomenė

K. Sirvydo g. 1, Dabužiai I, Kavarsko sen. LT-29271 Anykščių r.

Pilietinė visuomenė

Strele11@gmail.com

50

Amatininkė

Jūratė Zavišienė

Sterkonių g.2

Debeikiai, Debeikių sen.

Verslas

jutare@gmail.com