Priėmimo į VVG tvarka

Kaip tapti  Anykščių  rajono VVG nariu?

Asmenys naujais Anykščių VVG nariais priimami pateikus prašymą ir juridinio asmens asmens pažymėjimą (juridiniams asmenims) ir jų narystei pritarus Anykščių VVG valdybai. Narių susirinkimo sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų susirikime dalyvaujančių narių balsų daugumą

Stjamasi VVG nario mokestis 10 Eur. Metinis nario mokestis 5 Eur.