2016-05-18 Įvertinta nauja kaimo vietovių strategija

Išlaikytas „pirmasis egzaminas“ – gausime 100 proc. ES finansavimą - 2.049.864,00 Eur parengtai vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Iš visų pagal šią priemonę pateiktų 48 strategijų (tarp jų ir 3 dvisektorių – kaimo vietovių ir žuvininkystės) jau yra įvertintos 21 strategija, iš jų maksimaliu balu mažiau nei puse. Pažymėtina, kad Lietuva Europos Komisijai yra įsipareigojusi strategijų atranką baigti iki š. m. liepos mėnesio pabaigos. Dėkojame visiems, aktyviai dalyvavusiems naujos strategijos kūrimo procese, ateityje laukia sunkus naujos strategijos įgyvendinimo etapas. Manome, sėkmingai išlaikę „pirmąjį“ egzaminą, taip pat sėkmingai įveiksime ir kitus.