2016-04-25 Visuotinis VVG susirinkimas

2015-iųjų metų Anykščių r.VVG veiklos kryptys buvo šios:  Anykščių rajono kaimiškų vietovių 2009-2013 m plėtros strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo bendras rodiklis – 41 vietos projektas, 2015 gruodžio 31 d. iš viso įgyvendinta – 60. 2014 metais buvo atliktas strategijos keitimas kurio metu iš strategijos administravimui skirtų sutaupytų lėšų, 100 000 Lt buvo perkelta vietos projektams. 2015 metais baigtas įgyvendinti Debeikių moterų veiklos centro projektas ,,Tradicinių amatų centro įkūrimas‘‘, tai unikalus strategijos projektas ir strategijoje numatytas rodiklis. 

2015 metais baigtas projekto ,,Anykščių rajono vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir potencialių vietos projektų vykdytojų mokymas ir konsultavimas‘‘ įgyvendinimas. 2015 m Anykščių r.VVG nariams ir potencialiems projektų vykdytojams Anykščių rajone suorganizuoti mokomieji renginiai skirti įgyvendinti bendruosius gebėjimus taip pat projektų rengimo, planavimo ir įgyvendinimui reikalingus įgūdžius. 2015 bendras projekte dalyvavusių asmenų skaičius pasiekė 345, bendras įgyvendinimo rodiklis iki projekto įgyvendinimo pabaigos 2015-09-01 325 asmenys. 

Teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas:

1. ,,Šeimos poilsio zonų įrengimas‘‘ (Skiemonyse Anykščių r; Palūšėje Ignalinos r; Pūvočiuose Varėnos r.) – koordinatorius Ignalinos rajono vietos veiklos grupė prie projeko Anykščių r.VVG prisidėjo 232 317 Lt, lėšos skirtos šeimos poilsio zonos įrengimui Skiemonių miestelyje įrengimui (416 kv krepšinio aikštelė su sintetinė danga, 150 kv paplūdimio tinklinio aikštelė, 5 vnt lauko terniruoklių, vaikų žaidimų aikštelė su 4 vnt atrakcionų, šiukšliadėžės, lauko tualetas, suoliukai , laužavietė ir tt.). Visose 3 poilsio zononuose vyko šeimų sporto važybos. Prižiūrėti poilsio zonas buvo įsigytos krumapjovės.

2. ,,Tarpregioninio baidarių maršrutų tinklo ,,Baidarėmis per Lietuva įrengimas‘‘- koordinatorius Šilutės VVG,, Lamatos žemė‘‘. Prie projekto Anykščių r.VVG prisidėjo 23 697 Lt. Įgyvendinant šį projektą buvo įrengta 18 aikštelių baidarininkams. Anykščių r aikštelė įrengta Peslių k; Anykščių sen. Pastatytą pavėsinė, lauko židinys, lauko tualetas, šiukšliadėžės, sutvarkyta aplinka.

3. 2015 m pradėtas įgyvendinti tarpteritorinis projektas: ,,Vietos produktų populiarinimas amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje‘‘. Projekto koordinatorius - Utenos regiono vietos veiklos grupė. Projekto partneriai: Anykščių rajono vietos veiklos grupė bei Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė. Projektas - inovatyvus, nors Aukštaitijos ir Žemaitijos regionuose yra rengiama daug kultūrinių renginių, tačiau vietos produktų bei paslaugų tuose renginiuose labai stokojama. Šio projekto dėka bus paįvairinti projekto koordinatoriaus ir projekto partnerių teritorijoje organizuojami įvairūs renginiai, prisidedant prie gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėse, puoselėjama vietos produktų gamyba bei paslaugos. Projekto metu surengtos keturios vietos produktų mugės ( po vieną Anykščių ir Mažeikių rajonuose ir dvi Utenos rajone). Vyko šie amatų mokymai: duonos kepimo, pynimo iš vytelių, puodų žiedimo, tošininkystės. Bus surengtos vietos 2 vietos produktų ir amatų parodos: viena - Mažeikiuose, kita- Utenoje. Bus sukurtas vietos produktų bei paslaugų prekinis ženklas. Taip pat buvo sukurtas ir prižiūrimas interaktyvus interneto puslapis, parengtas ir išleistas informacinis lankstinukas apie projekto veiklas, vietos produktus bei paslaugas. Surengta baigiamoji konferencija, pagaminti marškinėlius ir kepuraitės su logotipais mugių ir parodų vedėjams, pagamintas projekto aiškinamasis stendas. Projekto trukmė- 24 mėnesiai. Projekto biudžetas - 294 528,00 Lt. Paramos lyginamoji dalis- 100 procentų. 

Kaimo plėtros dalyvių konsultavimas. Anykščių r.VVG nuolatos pagal galimybes konsultuoja nevyriausybine organizacijas, vietos verslo atstovus dėl galimybių dalyvauti 2007-2013, 2014-2020 m Kaimo plėtros programose, Vyriausybės paramos kaimo bendruomenėse, ERASMUS+ , ir kt. finansavimo programose.  Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, organizacijomis ir dalyvavimas Lietuvos vietos veiklos grupių tinkle. Nuo 2010 m Anykščių r.VVG yra Lieuvos VVG tinklo narė, ir aktyviai dalyvauja tinklo veikloje, iki 2014 m kovo mėnesio Anykščių r.VVG deleguotas atstovas buvo VVG tinklo valdybos narys atstovaujant Utenos apskritį, taip pat Lietuvos 2007-2013 m LEADER metodo koordinavimo grupės narys.