Naujienos

     
   
     

2020-06-25 Renginys apie socialinį verslą Anykščiuose

Socialinio verslo forumas vyks liepos 9 d. 9-17 val. Anykščių menų inkubatoriuje.


 
     
   
     

2020-06-15 Valdybos posėdis

2020 m. birželio mėn. 22 d10.00 val. vyks vietos projektų atrankos komisijos posėdis. Posėdis įvyks Anykščių rajono VVG patalpose, adresu K. Ladigos g. 1, 207 kab., Anykščiai.

Darbotvarkė:


 
     
   
     

2020-06-11 Valstybės parama kaimo bendruomenėms

Skirta valstybės parama kaimo bendruomenėms

Šiais metais rajono kaimo bendruomenės labai aktyviai rengė paraiškas (pačios ar su mūsų konsultacijomis) Žemės ūkio ministerijai nacionalinei paramai kaimo bendruomenių veiklai gauti.


 
     
   
     

2020-04-29 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.7

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gegužės 6 d. 8.00 val. iki 2020 m. birželio 5 d. 17.00 val.


 
     
   
     

2020-04-23 Projektų atrankos komitetas

  Informuojame kad vietos projektų atrankos komisijos posėdis įvyks 2020 m. gegužės 6 d. 17. val naudojant rašytinę procedūrą.

Darbotvarkė.

1. Dėl IV kvietimo pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)  vietos projektų atrankos.


 
     
   
     

2020-04-14 Valdybos posėdis

2020 m. baladžio mėn. 23  d. 17 val., VVG  Anykščių rajono VVG organizuojamas valdybos posėdis (taikant rašytinę procedūrą) Darbotvarkėje - 7 kvietimo dokumentacijos tvirtinimas.

1. Pagal  Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija  VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2 VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), . VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

Kvietimas bus vykdomas nuo 2020 m. gegužės 6 d. iki birželio 5 d.


 
     
   
     

2020-03-16 Dėl darbo karantino metu

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Anykščių r. VVG administracija savo darbą iki kovo 30 d (arba iki tol, kol tęsis karantinas) organizuoja nuotoliniu būdu.

Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Dėl visų iškylančių klausimų skambinkite ir rašykite individualiai.


 


 
     
   
     

2020-03-20 Projektų atrankos komiteto posėdis

1. Vietos projektų atrankos komisijos posėdis įvyks 2020 m. kovo mėn. 20 d. 10.00 val., Anykščių rajono VVG patalpose, adresu K. Ladigos g. 1, 207 kab., Anykščiai. (atšauktas)

Darbotvarkė:


 
     
   
     

2020-03-12 Valdybos posėdis

2020 m. kovo mėn. 16 dieną 10 val., VVG būstinėje, K.Ladigos 1, kviečiamas Anykščių rajono valdybos posėdis. Darbotvarkėje - Dėl Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo


 
     
   
     

2020-01-17 Valdybos posėdis

2020 m. sausio mėn. 24 dieną 10 val., VVG būstinėje, K.Ladigos 1, kviečiamas Anykščių rajono valdybos posėdis. Darbotvarkėje - kvietimo Nr.4 „VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams antrinių atrankos kriterijų nustatymas


 
1..5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ..29