2017-01-16 Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir miesteliuose, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.

 

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

  • skatinančios jaunimo verslumą;
  • skatinančios jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, aktyvumą ir pilietiškumą;
  • skatinančios jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje, kūrybiškumą;
  • ugdančios socialinius jaunimo įgūdžius;
  • ugdančios jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, ypač daug dėmesio skiriant savižudybių prevencijai, psichinei sveikatai;
  • vystančios darbą su jaunimu gatvėje ir (ar) mobilų darbą su jaunimu.

 

Konkursui paraišką gali teikti:

  • jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
  • bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).

 

Finansavimo prioritetai teikiami paraiškoms, kurias įgyvendinant:

  • veikla vykdoma savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių, į projektą įtraukiant jaunimą, gyvenantį savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių;
  • jaunimas skatinamas prisidėti prie bendruomeninių organizacijų ir (ar) jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.

 

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.

 

Nuostatai

Paraiškos forma

Vertinimo anketa

 

Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2016 m. vasario 17 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.

 

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13.30 val. iki 16.30 val. pareiškėjus konsultuoja ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė, tel. 8 5 266 8134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.