Naujienos

     
   
     

2018-10-10 Kviečiame susipažinti su amatų centrais Estijoje ir Latvijoje

Anykščių rajono vietos veiklos grupė vykdo tarptautinio bendradarbiavimo projektą "Tradicijų ir naujovių sąveika šiuolaikinėje amatininkystėje" Nr.44TT-KU-18-203499-PR001. Kviečiame susipažinti su tradicinių amatų centrais Madonos (Latvija) ir Raplos (Estija) vietos veiklos grupių teritorijose.


 
     
   
     

2018-09-28 Kviečiame į mokymus apie verslo projektus

Mokymo tema – Verslo projektų rengimas, Vieta – Ladigos g. 1 207 kab., Anykščiai

 

 Data – 2018 m. spalio mėn. 5 d.  9.00 val.

Programa:


 
     
   
     

2018-09-25 Išrinkti nauji valdybos nariai

2018 09 25 dieną vykusiame pakartotiniame visuotinio susirinkimo posėdyje išrinkta naujos kadencijos Anykščių rajono vietos veiklos grupės valdyba.


 
     
   
     

2018-09-22 Tarptautinio projekto renginiai Anykščiuose

Rugsėjo 19-22 dienomis Anykščiuose vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Tradicijų ir naujovių sąveika šiuolaikinėje amatininkystėje“ renginiai.


 
     
   
     

2018-09-10 Visuotinis VVG narių susirinkimas

2018 m. rugsėjo 17 d. (pirmadienį) 14.00 val. Anykščių rajono VVG būstinėje Ladigos g.1 (salėje, 207 kab.)  organizuojamas visuotinis Anykščių rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:


 
     
   
     

2018-09-04 Informacija apie 2 kvietimo paraiškų vertinimą

Informuojame apie VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS


 
     
   
     

2018-07-26 Informacinis renginys

Anykščių rajono vietos veiklos grupė 2018 08 02 d. (ketvirtadienį) 10 val. organizuoja informacinį renginį tema

"Parama verslo pradžiai ir verslo plėtrai Anykščių rajone". Renginys vyks mūsų patalpose, adresu K.Ladigos g.1, 207 kab.


 
     
   
     

2018-07-18 Kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komisijos posėdis įvyks 2018 m. liepos mėn. 26 d. 10.00 val., Anykščių rajono VVG patalpose, adresu K. Ladigos g. 1, 207 kab., Anykščiai.

           PRELIMINARI  DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Anykščių rajono vietos veiklos (toliau – ARVVG) grupės atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
  2. Dėl ARVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.
  3. Dėl I kvietimo pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“ vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.


 
     
   
     

2018-07-02 Anykščių rajono VVG kalbėta apie socialinį verslą

 

Šių metų birželio 28 d Anykščių rajono vietos veiklos grupės patalpose vyko renginys apie socialinį verslą. Renginio metu buvo kalbama apie praėjusio Europos Sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas, kaip jas galima pritaikyti, kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą, finansinio laikotarpio galimybes bei efektyvų santykį su vietos savivalda.


 
     
   
     

2018-06-25 Renginys apie socialinį verslą

Bendruomenių ir NVO dėmesiui!
2018 m. birželio 28 d. 8.00 val. Anykščių rajono vietos veiklos grupės patalpose (K.Ladigos g.1-207 kab.) vyks VšĮ „NVO avilys“ organizuojamas renginys apie socialinį verslą.


 
1..3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..24