2020-06-11 Valstybės parama kaimo bendruomenėms

Finansavimas skirtas - Ažuožerių kaimo bendruomenei (lauko treniruoklių aikštelės įrengimui) ir Kavarsko centrinei bendruomenei (parko sutvarkymui). Dėl lėšų trūkumo rezerviniame sąraše liko Surdegio ir Vašuokėnų kaimo bendruomenių paraiškos.
Renginių organizavimui paramą gavo visos teiktos paraiškos - Budrių kaimo bendruomenė (bendruomenių sambūriui "Visi savi - 2020"), Svėdasų bendruomenė (miestelio šventei "Svėdasynė"), Levaniškio bendruomenė "Abipus Nevėžio" (kraštiečių šventei).
Džiaugiamės ir didžiuojamės savo bendruomenėmis, kurios net ir sunkiausiomis sąlygomis išlieka veiklios ir aktyvios !