2020-04-23 Projektų atrankos komitetas

  Informuojame kad vietos projektų atrankos komisijos posėdis įvyks 2020 m. gegužės 6 d. 17. val naudojant rašytinę procedūrą.

Darbotvarkė.

1. Dėl IV kvietimo pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)  vietos projektų atrankos.