Naujienos

     
   
     

2020-03-20 Projektų atrankos komiteto posėdis

1. Vietos projektų atrankos komisijos posėdis įvyks 2020 m. kovo mėn. 20 d. 10.00 val., Anykščių rajono VVG patalpose, adresu K. Ladigos g. 1, 207 kab., Anykščiai. (atšauktas)

Darbotvarkė:


 
     
   
     

2020-03-12 Valdybos posėdis

2020 m. kovo mėn. 16 dieną 10 val., VVG būstinėje, K.Ladigos 1, kviečiamas Anykščių rajono valdybos posėdis. Darbotvarkėje - Dėl Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo


 
     
   
     

2020-01-17 Valdybos posėdis

2020 m. sausio mėn. 24 dieną 10 val., VVG būstinėje, K.Ladigos 1, kviečiamas Anykščių rajono valdybos posėdis. Darbotvarkėje - kvietimo Nr.4 „VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams antrinių atrankos kriterijų nustatymas


 
     
   
     

2019-12-27 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.6

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gruodžio  30 d. 8.00 val. iki 2020 m. sausio  30 d. 17.00 val.


 
     
   
     

2019-12-20 Sveikinimas


 
     
   
     

2019-02-13 Konferencija "LEADER 15 metų Anykščių rajone, poveikis ir perspektyvos"

Šiais metais  Anykščių rajono vietos veiklos grupė mini 15 metų sukaktį


 
     
   
     

2019-11-29 Konferencija

2019-12-12 Konferencija "LEADER 15 metų Anykščių rajone, poveikis ir perspektyvos"

Programa


 
     
   
     

2019-11-28 Projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komisijos posėdis įvyks 2019 m. gruodžio mėn. 6 d. 14.30 val., Anykščių rajono VVG patalpose, adresu K. Ladigos g. 1, 207 kab., Anykščiai.

Darbotvarkė:


 
     
   
     

2019-10-23 Informacinis renginys

Anykščių rajono vietos veiklos grupė 2019 10 28 d. (pirmadienį) 10 val. organizuoja informacinį renginį tema

"Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms". Renginys vyks mūsų patalpose, adresu K.Ladigos g.1, 207 kab.


 
     
   
     

2019-10-01 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.5

Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija“ VPS priemones - „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4) ir „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  veiklos sritį „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodasLEADER-19.2-SAVA-6.2).

 

1.      pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4) ir VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodasLEADER-19.2-SAVA-6.2).


 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ..24