2011-01-28 Visuotinis VVG narių susirinkimas

Anykščių rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas Jurijus Nikitinas supažindino su 2010 metais atliktais darbais, su 2011 metais planuojamais ir jau pradėtais rengti projektais, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinama vietos plėtros strategija. Susirinkimo metu patvirtinta 2010 metų finansinė ataskaita - dalinis finansavimas iš ES projekto administravimui gautas 2010 metų rugpjūčio mėn., vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu išlaidos kompiuteriams, baldams, aiškinamiesiems stendams ir kt. priemonėms patikrintos ir pateisintos. Atsižvelgiant į valdybos efektyvų ir produktyvų darbą, nuspręsta valdybos sudėties nekeisti sekančiai 2 metų kadencijai. Susirinkimo metu priimti nauji organizacijos nariai - Piktagalio, Šlavėnų ir Ažuožerio kaimo bendruomenės ir Anykščių savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos deleguotas asmuo Inga Beresnevičiūtė. Jurijus Nikitinas supažindino su rengiamu kvietimu bendruomenėms teikti vietos projektų paraiškas ir su artimiausiu metu prasidėsiančiais mokymais vietos paraiškų rengėjams.