2020-09-18 Valdybos posėdis

 

Kvietimas bus vykdomas pagal Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6), VPS priemonės  VPS priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2), VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2, VPS priemonė: „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)