2013-10-05 N.Elmininkų kaimo bendruomenės 10-metis ir projekto pristatymas

Didžiausia rajono kaimo bendruomenė gausiai susirinkusi, smagiai ir linksmai atšventė savo jubiliejų.

 Bendruomenės prisistatymas ir šventės akcentas:

- Pirmą kartą BUVOME susirinkę 2003-aisiais.
- ESAME N. Elmininkų kaimo bendruomenė.
- BŪSIME aktyvūs, kartu dirbsime, gerbsime, saugosime ir padėsime, įgyvendinsime naujus sumanymus, kad galėtume didžiuotis savo bendruomene.

 

 Šventė prasidėjo atnaujintų bendruomenės namų atidarymu – simbolinę juostą perkirpti buvo pakviesti bendruomenės įkūrėjas Bronius Pilkauskas ir Anykščių rajono VVG projekto administratorė Ilona Jurevičienė. Šventėje dalyvavę Palūšės (Ignalinos raj.) bendruomenės atstovai padovanojo elmininkiečiams draugystės medelį, simbolizuojantį gražią šių dviejų bendruomenių ilgametę draugystę.

Bendruomenės pirmininkė Diana Šermukšnienė šventės svečiams ir dalyviams aprodė atsinaujinusius bendruomenės namus, projekto lėšomis ir savanoriškais darbais įrengtas patalpas – bendruomenės salę, sporto salę, masažo kambarį.

 Projektas finansuotas pagal Anykščių rajono kaimiškų vietovių plėtros strategijos 2.1 priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra‘‘, veiklos sritis: 2.1.1. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams ir 2.1.2. Visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas ir įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui‘‘  paramos intensyvumas 90 procentų, tinkamos finansuoti išlaidos 257 917,62  Lt, su (PVM),  skirta paramos suma 232 125,85 Lt( su PVM).  Projekto lėšomis atnaujintas ir perdažytas pastato fasadas, įrengta lietaus nuotekų sistema, pakeisti langai, įrengta bendruomenės salė, įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, pakeisti šaligatviai.

Esame dėkingi bendruomenės nariams ir šauniajai pirmininkei Dianai Šermukšnienei, kurie kaip jie patys sako “suskaičiavo atliktus darbus, įvertino, padėkojo, vieni kitus pavaišino ir pasilinksmino su „Giminijos" muzikantais ir labai gražiomis Palūšės atstovų dainomis”.

Linkime bendruomenei ateinančių naujų jubiliejų, naujų projektų ir naujų iššūkių!!