Naujienos

     
   
     

2015-12-22 Sveikinimas


 
     
   
     

2015-12-10 Atliktas naujos strategijos tinkamumo vertinimas

NMA informavo, kad pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“  51.3 punktu, atliktas teigiamas paraiškos Nr. 42VS-KU-15-1-06808-PR001 VVG tinkamumo vertinimas. Paraiška ir VPS perduota į tolesnį Atrankos taisyklėse numatytą vertinimo etapą


 
     
   
     

2015-09-30 Parengta nauja Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 metų plėtros strategija

Anykščių VVG pateikė kaimo vietovių 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Strategija teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Leader“ priemonės veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“.


 
     
   
     

2015-09-25 Baigiamoji konferencija

2015 09 25 Anykščių sporto ir laisvalaikio centre "Nykščio namai" vyko baigiamoji konferencija "Anykščių rajono vietos plėtros strategija - patirtis ir perspektyvos".


 
     
   
     

2015-09-16 Išrinkta nauja VVG valdyba

2015 09 16 vykusiame visuotiniame narių susirinkime išrinkta nauja Anykščių rajono vietos veiklos grupės valdyba, susidedanti iš 12 narių. Valdybos pirmininku naujai kadencijai išrinktas Budrių kaimo bendruomenės pirmininkas Valentinas Gudėnas.


 
     
   
     

2015-09-16 Mokymai Kultūros centrų darbuotojams ir Vietos veiklos grupių atstovams

   Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdamas teikti metodinę pagalbą naujai besisteigiantiems atviriesiems jaunimo centrams ir erdvėms, š. m. rugsėjo 29-30 d. Takų rajone ir Spalio 1-2 d. Kėdainių rajone, organizuoja mokymus Kultūros centrų darbuotojams ir Vietos veiklos grupių atstovams dirbantiems su jaunimu, tema – Kaip mano įstaigoje įsteigti atvirą jaunimo centrą ar erdvę?


 
     
   
     

2015-09-14 Kviečiame dalyvauti baigiamojoje konferencijoje

Maloniai kviečiame į renginį „Anykščių rajono vietos plėtros strategija – patirtis ir perspektyvos“

2015 m. rugsėjo 25 d. 9.30-12.30


 
     
   
     

2015-09-07 Dalyvaukite fotografijų konkurse "Kaime gyventi gera"

 

Žinote sėkmingai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP) įgyvendintą projektą, o gal patys tokį įgyvendinote? Pasidalinkite tuo su visais! Siųskite fotografijas, kuriose užfiksuotas su KPP įgyvendinimu susijęs objektas, produktas ar vaizdas, ir dalyvaukite konkurse „Kaime gyventi gera“.


 
     
   
     

2015-09-02 Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.


 
     
   
     

2015-08-06 Kūrybinės industrijos - jau ir Skiemonyse

Liepos 27 dieną, Skiemonyse vyko antrasis vietos projekto „Saviraiškos didinimo ir aktyvumo skatinimas Anykščių rajono kaimo bendruomenėse“ susitikimas. 


 
1..9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ..24