Naujienos

     
   
     

2014-06-13 Mokymai

INFORMUOJAME APIE BIRŽELIO MĖN. MOKYMUS


 
     
   
     

2014-05-15 Skirta parama verslo projektams

2014-05-02 įvyko Anykščių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis dėl lėšų skyrimo vietos verslo projektams.


 
     
   
     

2014-05-12 Dalykinė kelionė į Kroatiją

 Birželio 06 - 13 dienomis planuojama dalykinė kelionė į Kroatiją. Į kelionę vyks 25 žmonės (vietos projektų vykdytojai ir valdybos nariai). 


 
     
   
     

2014-03-28 Parama kaimo bendruomenėms – beveik 3 mln. Lt

Nuo š. m. kovo 28 d. iki gegužės 2 d. kaimo bendruomenės ir jų asociacijos kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisykles.


 
     
   
     

2014-02-07 Seminaras kaimo bendruomenėms

Gerbiamieji,

 

Maloniai kviečiame Jus į šių metų vasario 13d., 10 val. LR Žemės ūkio ministerijos organizuojamą renginį.

Renginys vyks Dubingių bendruomenės centro salėje (Ąžuolyno g. 8, Dubingių miest., Molėtų raj.). 

Renginio tema –  Paramos galimybės kaimo bendruomenėms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą ir kitas programas.

 

Renginyje kviečiami dalyvauti Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų savivaldybių bei Visagino savivaldybės kaimo bendruomenių atstovai.  


 
     
   
     

2013-12-19 LINKSMŲ ŠVENČIŲ


 
     
   
     

2013-10-21 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NR.04

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS Nr.04


 
     
   
     

2013-10-05 N.Elmininkų kaimo bendruomenės 10-metis ir projekto pristatymas

Didžiausia rajono kaimo bendruomenė gausiai susirinkusi, smagiai ir linksmai atšventė savo jubiliejų.

 Bendruomenės prisistatymas ir šventės akcentas:

- Pirmą kartą BUVOME susirinkę 2003-aisiais.
- ESAME N. Elmininkų kaimo bendruomenė.
- BŪSIME aktyvūs, kartu dirbsime, gerbsime, saugosime ir padėsime, įgyvendinsime naujus sumanymus, kad galėtume didžiuotis savo bendruomene.

 


 
     
   
     

2013-10-04 Atnaujintos Smėlynės kaimo bendruomenės patalpos

Smėlynės bendruomenė pakvietė į jaukią ir šiltą susitikimų ir susibūrimų vietą

 


 
     
   
     

2013-10-01 Įgyvendintas Budrių kaimo bendruomenės projektas

 

Budrių kaimo gyventojai rudens šventę pasitiko atnaujintuose bendruomenės namuose.    


   


 
1..9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ..21