Naujienos

     
   
     

2014-11-07 Kredito unijos kviečia dalyvauti bendruomenių rėmimo programoje „Gera kurti kartu!"

Startavo bendruomenių rėmimo programa „Gera kurti kartu!”. Programa skirta bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) inicijuotiems projektams ir veikloms finansuoti ar padėti įgyvendinti. Programos globėja – Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), kuri vienija 63 kredito unijas.


 
     
   
     

2014-11-03 Anykščių rajono situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo apklausa

     Anykščių rajono vietos veiklos grupė atlieka Anykščių rajono situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą. 


 
     
   
     

2014-10-20 Anykščių VVG verslo projektai išrinkti nugalėtojais

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su Anykščių vietos veiklos grupe 2014 m. spalio 15–16 d. Anykščiuose surengė tarptautinę konferenciją-forumą „LEADER Lietuvoje 10 metų“. Konferencija-forumas buvo skirtas Lietuvos ir užsienio vietos veiklos grupėms, kaimo pilietinio sektoriaus, verslo įmonių ir vietos valdžios institucijų atstovams, tiesiogiai dalyvaujantiems kaimo plėtros veikloje.


 
     
   
     

2014-10-14 Informacija apie 5 kvietimo vietos projektų vertinimo eigą

Informuojame apie 5 kvietimo metu gautų vietos projektų administracinės atitikties vertinimo reikalvimus atitikusias vietos paraiškas ir Anykščių rajono vietos veiklos grupės 2014-10-14 valdybos posėdyje patvirtintus pirmumo vertinimo rezultatus.


 
     
   
     

2014-09-25 Paskelbtos Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros gairės vietos subjektams


 
     
   
     

2014-07-11 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.5

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis nuo 2014-07-18 iki 2014-08-18


 
     
   
     

2014-07-09 Finansuoti inovatyvūs turizmo projektai

Pradėjo veiklą du nauji turizmo objektai - karklų labirintų parkas ir vandenlenčių parkas.


 
     
   
     

2014-07-08 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama NVO

 

     Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė 2014 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo konkursą. Paraiškos ir kiti būtini dokumentai priimami iki 2014 m. liepos 16 d.

Visa informacija 

 

 

 

http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/2014-metu-nevyriausybiniu-q57z.html


 
     
   
     

2014-06-27 Bendruomenių atstovų dalykinė kelionė į Kroatiją ir Slovėniją

2014 m. birželio 6-13 dienomis Anykščių rajono bendruomenių atstovai, vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai vyko į dalykinę kelionę dalyvauti su programos LEADER metodo įgyvendinimu susijusiuose renginiuose užsienyje (Kroatijoje ir Slovėnijoje). 


 
     
   
     

2014-06-13 Mokymai

INFORMUOJAME APIE BIRŽELIO MĖN. MOKYMUS


 
1..9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ..21