Naujienos

     
   
     

2016-04-25 Visuotinis VVG susirinkimas

2016 m. balandžio 25 dieną įvyko visuotinis Anykščių rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimas.

Posėdyje pritarta Anykščių r. VVG veiklos ir finansinėms ataskaitoms už 2015 metus, aptarti kiti einamieji klausimai.


 
     
   
     

2016-03-07 Startavo ŽŪM parama kaimo bendruomenėms

Paraiškos gauti paramą bus renkamos nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d.

2016 metais bus remiamos šios veiklos:

◾kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas;

◾tradicinių renginių organizavimas. Tradicinis renginys – konkrečiam kaimui ar regionui reikšminga, bent 3 kartus organizuota, kultūrą ir papročius puoselėjanti šventė (pvz., kaimo kapelų festivalis, pleneras, bendruomenių sąskrydis ir kt.). Tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės;

◾kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas (pvz. turistinė dienos stovykla, teminė išvyka, ekskursija, sąskrydis, varžybos, žygis ir kt.);

◾kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas).


 
     
   
     

2016-02-04 Kvietimas teikti paraiškas kūno kultūros sporto finansavimo konkursui

Tinkamas pareiškėjas - bendruomeninės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekrecinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš Kūno kultūros ir sporto departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai. Paraiškas reikia pateikti Kūno kultūros ir sporto departamentui iki 2016 m. kovo 1 d. 


 
     
   
     

2016-02-01 Valdybos posėdis

2016 m. vasario 1 d. Anykščių rajono vietos veiklos grupės patalpose, adresu K.Ladigos g.1, surengtas valdybos posėdis. Darbotvarkėje - VVG vietos plėtros strategijos administravimo išlaidų patvirtinimas ir kiti klausimai.


 
     
   
     

2016-01-28 Kviečiamas Anykščių r.VVG valdybos posėdis

Kviečiame Anykščių rajono VVG valdybos narius į posėdį, kuris įvyks 2016 m. vasario mėn. 1 d. (pirmadienį) 14.00 val., VVG būstinėje, adresu K.Ladigos g.1-207 kab. , Anykščiai. DARBOTVARKĖ. Dėl VVG vietos plėtros strategijos administravimo išlaidų patvirtinimo.


 
     
   
     

2016-01-04 Paskelbtas projektų konkursas bendruomenėms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė du konkursus - bendruomeninės veiklos stiprinimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo projektų. Paraiškos priimamos iki sausio 29 d.


 
     
   
     

2015-12-22 Sveikinimas


 
     
   
     

2015-12-10 Atliktas naujos strategijos tinkamumo vertinimas

NMA informavo, kad pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“  51.3 punktu, atliktas teigiamas paraiškos Nr. 42VS-KU-15-1-06808-PR001 VVG tinkamumo vertinimas. Paraiška ir VPS perduota į tolesnį Atrankos taisyklėse numatytą vertinimo etapą


 
     
   
     

2015-09-30 Parengta nauja Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 metų plėtros strategija

Anykščių VVG pateikė kaimo vietovių 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Strategija teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Leader“ priemonės veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“.


 
     
   
     

2015-09-25 Baigiamoji konferencija

2015 09 25 Anykščių sporto ir laisvalaikio centre "Nykščio namai" vyko baigiamoji konferencija "Anykščių rajono vietos plėtros strategija - patirtis ir perspektyvos".


 
1..6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ..21