2023-08-18 Valdybos posėdis

 1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo

2. Dėl 16 ir 17  kvietimų vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo. (2 projektai).