2021-06-30 Gautas finansavimas tarpregioniam projektui

Projekto partneriai - Asociacija Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“, Anykščių miesto vietos veiklos grupė, Asociacija Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė.

Bendra projekto vertė -65 420 Eur, skirtas finansavimas - 62 035 Eur.

 

Projekto tikslas – skatinti subalansuotą sveikatos turizmo plėtrą bei vietos gyventojų socialinį aktyvumą.

 

Projekto uždaviniai:

 

-          parengti subalansuotos sveikatos turizmo plėtros asociacijos Anykščių rajono vietos veiklos grupės,  Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės, Anykščių miesto vietos veiklos grupės teritorijose planą;

-          suorganizuoti mokymų apie sveikatos turizmą ciklą;

-          suorganizuoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų pažintinius vizitus;

-          suorganizuoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų pažintines edukacijas;

-          suorganizuoti sveikatingumo stovyklas negalia turintiems asmenims;

-          parengti aktyviausių vietos bendruomenių subalansuoto sveikatos turizmo plėtros veiksmų planus;

-          surengti baigiamąją konferenciją;

-          parengti ir išleisti elektroninį subalansuotos sveikatos turizmo plėtros asociacijos Anykščių rajono vietos veiklos grupė,  Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės, Anykščių miesto vietos veiklos grupės teritorijose leidinį;

-          viešinti projekto veiklas.

 

5. Projekto tikslinė grupė.

Projektas skirtas VVG atstovams, negalią turintiems asmenims, vietos bendruomenių, turizmo verslo atstovams.