Valdybos posėdis 2021-06-07

1. Dėl Anykščių rajono vietos veiklos (toliau – ARVVG) grupės atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

 

2. Dėl X kvietimo pagal VPS priemonę „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

 

 3. Dėl X kvietimo pagal VPS priemonę „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ Veiklos srities „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

 

4. Dėl X kvietimo pagal priemonę„Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms plėtoti“  atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.