2020-11-25 Valdybos posėdis

1. Dėl Anykščių rajono vietos veiklos (toliau – ARVVG) grupės atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

 

2. Dėl VIII kvietimo pagal VPS priemonę „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

 

3. Dėl VIII kvietimo pagal VPS priemonę „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ Veiklos srities „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

 

4.. Dėl VIII kvietimo pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

 

5.Dėl IX kvietimo pagal VPS priemonę „Ūkio ir verlo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

 

6. Dėl IX kvietimo pagal VPS priemonę „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

 

7.Dėl IX kvietimo pagal VPS priemonę „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ Veiklos srities „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

 

8. Dėl IX kvietimo pagal VPS priemonę ,, Privataus socialinio verslo kūrimas ir plėtra´´ atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti skyrimo.