2019-02-13 Konferencija "LEADER 15 metų Anykščių rajone, poveikis ir perspektyvos"

Šiais metais  Anykščių rajono vietos veiklos grupė mini 15 metų sukaktį, tuomet į Lietuvą atėjo Europos Sąjungos programa „LEADER“, skirta kaimo vietovių plėtrai ir kaimų bei mažų miestelių bendruomenėms telkti. Tai, kad iniciatyva spręsti problemas perduodama patiems žmonėms – esminis LEADER arba bendruomenės inicijuotos vietos plėtros tikslas.  Ta proga gruodžio 12 dieną buvo surengta konferencija ,,LEADER 15 metų Anykščių rajone, poveikis ir perspektyvos". Į šį renginį susirinko VVG nariai, valdybos nariai, bendruomenių atstovai, seniūnai. Taip pat dalyvavo Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, jo patarėja Gabrielė Griauzdaitė- Patumsienė, mero pavaduotojas Dainius Žiogelis, seimo nario padėjėja Regina Patalauskienė, Anykščių turizmo ir informacijos centro direktoriaus pavaduotoja Renata Gudonienė.  

  Konferenciją pradėjo Jurijus Nikitinas, VVG administravimo vadovas, sveikindamas visus susirinkusius į šią ypatingą 15 metų veiklos sukaktį. Tai puiki proga prisiminti nuveiktus darbus, prie to prisidėjusius žmones, pakalbėti apie aktualiausias problemas. Pranešimas „Patirtis ir lūkesčiai, įgyvendinant LEADER iniciatyvą Anykščių rajone“, pristatyti jau įgyvendinti ir  įgyvendinami projektai bei pateikta  informacija apie  numatytus kvietimus teikti vietos projektus paramai gauti.

Šia puikia proga buvo paminėti asociacijos įkūrėjai, valdybos nariai, valdybos pirmininkai, esami darbuotojai. Jiems įteiktos Seimo nario A.Bauros atminimo dovanėlės ir Mero padėkos raštai.

N.Elmininkų bendruomenės pirmininkė Diana Šermukšnienė pasidalino patirtimi ir sėkmės pavyzdžiais, įgyvendinant LEADER lėšomis finansuojamus projektus. Mačionių bendruomenės pirmininkė Karolina Stankevičiūtė pristatė inovatyvias iniciatyvas bendruomeninėje veikloje.

 

Anykščių rajono VVG kolektyvas dėkoja visiems dalyviams  už sveikinimus, dovanas, pasidalijimą savo patirtimi. Ypatingas ačiū Šlavėnų, N.Elmininkų, Burbiškio, Levaniškio, Traupio, Mačionių bendruomenėms, Debeikių moterų veiklos centrui ir Burbiškio bendruomenės centrui  už nuostabias kalėdines dovanas. AČIŪ! Dėka Jūsų visų mes esame dar kupini iššūkių ir troškimo veikti! Tikimės, kad dar daug laiko bendradarbiausime ir veiksime kartu!