2019-12-10 Projektų atrankos komiteto posėdis

Dėl Troškūnų Švč.Trejybės parapijos vietos projekto paraiškos „Troškūnų Švč.Trejybės bažnyčios rūsių patalpų tvarkymas, pritaikant Troškūnų bendruomenės poreikiams“, paraiškos registracijos kodas ANYK-LEADER-6B-I-5-2-2019, pateiktos pagal Anykščių rajono  vietos veiklos grupės strategijos VPS prioriteto Nr. 2 „Socialinės ir kultūrinės veiklos skatinimas gerinant kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, mažinant socialinę atskirtį“ VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4) atrankos