Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija

11. VPS finansinis planas

11.1.

 VPS finansinis planas pagal prioritetus:

Prioriteto Nr.

VPS prioriteto pavadinimas

Planuojama paramos lėšų suma (Eur)

Planuojama lėšų (proc.)

11.1.1.

I

Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą,  verslo ir darbo vietų kūrimą

1 240 000,00

75,61

11.1.2.

II

Socialinės ir kultūrinės veiklos skatinimas gerinant kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, mažinant socialinę atskirtį

399 964,00

24,39

 

 

 

Iš viso:

Iš viso: 100

11.2.

VPS finansinis planas pagal priemones:

VPS priemonės pavadinimas

 

VPS prioriteto Nr., kuriam priskiriama priemonė

 

VPS priemonės kodas

 

Planuojama lėšų suma (Eur)

 

Planuojama lėšų (proc.)

 

11.2.1.

Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra

I

LEADER-19.2-SAVA-2

 

 

300000

18,29

11.2.2.

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

I

LEADER-19.2-SAVA-1

300000

18,29

11.2.3

Ūkio ir verslo plėtra

I

LEADER-19.2-6

600000

36,59

11.2.4

Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms plėtoti

I

LEADER-19.2-SAVA-5

40 000

2,44

11.2.5

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

II

LEADER-19.2-7

94 964

5,79

11.2.6.

Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

II

LEADER-19.2-SAVA-4

135 000

8,23

11.2.7.

Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas

II

LEADER-19.2-SAVA-6

 

170 000

10,37

11.2.8.

 

 

 

Iš viso:

Iš viso: 100 (nuo vietos projektams įgyvendinti planuojamos

11.3.

VPS administravimo išlaidų finansinis planas:

VPS administravimo išlaidų (KPP kodas 19.4) kategorijos

Planuojama lėšų (Eur)

 

Planuojama lėšų (proc.)

 

11.3.1.

VVG veiklos išlaidos

307 479,75

75

11.3.2.

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos

102 493,25

25

11.3.3.

Iš viso:

 

20 (nuo visos VPS įgyvendinti skirtos sumos)

11.4.

Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Iš viso:

11.4.1.

Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams numatytos sumos)

     

12,5

25

12,5

18,76

12,5

12,5

3,12

3,12

100 proc.

11.4.2.

Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos)

     

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

100 proc.

11.5.

Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai

Pagrindimas

11.5.1.

     

     

11.5.2.