Teritorinis projektas ,, Subalansuota sveikatos turizmo plėtra´´

Projekto partneriai - Asociacija Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“, Anykščių miesto vietos veiklos grupė, Asociacija Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė.

 

Bendra projekto vertė -65 420 Eur, skirtas finansavimas - 62 035 Eur.

 

 

 

Projekto tikslas – skatinti subalansuotą sveikatos turizmo plėtrą bei vietos gyventojų socialinį aktyvumą.

 

 

 

Projekto uždaviniai:

 

 

 

- parengti subalansuotos sveikatos turizmo plėtros asociacijos Anykščių rajono vietos veiklos grupės, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės, Anykščių miesto vietos veiklos grupės teritorijose planą;

 

- suorganizuoti mokymų apie sveikatos turizmą ciklą;

 

- suorganizuoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų pažintinius vizitus;

 

- suorganizuoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų pažintines edukacijas;

 

- suorganizuoti sveikatingumo stovyklas negalia turintiems asmenims;

 

- parengti aktyviausių vietos bendruomenių subalansuoto sveikatos turizmo plėtros veiksmų planus;

 

- surengti baigiamąją konferenciją;

 

- parengti ir išleisti elektroninį subalansuotos sveikatos turizmo plėtros asociacijos Anykščių rajono vietos veiklos grupė, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės, Anykščių miesto vietos veiklos grupės teritorijose leidinį;

 

- viešinti projekto veiklas.

 

 

 

5. Projekto tikslinė grupė.

 

Projektas skirtas VVG atstovams, negalią turintiems asmenims, vietos bendruomenių, turizmo verslo atstovams.