Kontaktai

Projekto "Anykščių rajono vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir potencialių vietos projektų vykdytojų mokymas ir konsultavimas" paraiškos numeris 4PV-KU-10-1-003122. Projekto trukmė iki 2015 05 20. Bendra projekto vertė 270 000 Lt.


 

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas vietos plėtros Anykščių rajono vietos veiklos grupės nariams tinkamai pasiruošti strategijos vykdymui bei stiprinti potencialių vietos projektų pareiškėjų (Anykščių rajono kaimo bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, jų lyderių) gebėjimus efektyviai įgyvendinti projektus bei veikti kartu. Įgyvendinant projektą bus mokomi bei konsultuojami strategiją įgyvendinantys asmenys bei aktyvinami potencialūs vietos projektų vykdytojai. Projekto veiklos bus įgyvendinamos etapais – 3 kartus per projekto įgyvendinimo laikotarpį patikslinant mokymosi ir konsultavimosi bei aktyvumo skatinimo renginių poreikį, pagal tai bus tikslinamos mokomųjų ir informacinių renginių temos.

Projekto pradžioje, 2011 03-04 mėn.,  vyksta intensyvūs mokomieji renginiai temomis "Vietos projektų rengimas", "Vietos projektų vykdymas ir administravimas", "Viešųjų pirkimų vykdymas" ir informaciniai renginiai seniūnijose.