Kontaktai

Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija


 

Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija

 

2020  m. planuojami vietos projektų kvietimai

 

 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką:

1. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės;

2. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.