VVG valdyba svarstė projektinius pasiūlymus

2010-09-16


Pagal pateiktus projektinius pasiūlymus 2.1. priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ visų projektų preliminari prašoma paramos suma 8 518 000 Lt, pirmajame kvietime numatyta finansuoti programos lėšomis iki 2 770 000 Lt. Valdyba siūlo kartu su bendruomenėmis peržiūrėti planuojamų projektų apimtis ir numatomas veiklas, kad kuo daugiau bendruomenių galėtų pasinaudoti parama ir įgyvendinti jiems svarbius infrastruktūrinius projektus. VVG administracija, turėdama informaciją apie planuojamus projektus, galės padėti bendruomenėms tinkamai parengti projektus, kad jie atitiktų visus keliamus reikalavimus.

Bendruomenės buvo aktyvios ir teikdamos projektinius pasiūlymus pagal priemonę 2.2. „Kaimo gyventojų saviraiškos didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“. Gauta 11 projektinių pasiūlymų, preliminari prašoma paramos suma - 440 000 Lt. Pagal pirmą kvietimą numatyta finansuoti projektų iki 400 000 Lt.

Nors projektinių pasiūlymų nebuvo pateikta pagal priemones „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas„ ir „Kultūrinio turizmo plėtra kaimo vietovėse“, tikimasi, kad kaimo gyventojai ir verslininkai pateiks projektus ir šių priemonių finansavimui gauti.

Valdyba nutarė spalio mėn. organizuoti bendrą vietos bendruomenių susitikimą ir aptarti galimus projektus bei nustatyti pasiruošimo eigą.