2016-12-12 Strategijos viešinimo renginiai

VVG administracijos darbuotojai pristatė vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus, supažindino su planuojamų kvietimų priemonėmis, pristatė kaip bus vykdoma vietos projektų atranka pagal administravimo taisykles, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, tinkamumo sąlygas vietos projektams, vietos projektų finansavimo sąlygas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, tinkamas finansuoti išlaidas.

Renginiuose dalyvavo potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai – bendruomenių, kitų NVO atstovai, kaimo verslininkai, ūkininkai.