2020-08-04 Įgyvendintas tarptautinio bendradarbiavimo projektas

Anykščių rajonas jau daugiau nei 20 metų bendradarbiauja su Madonos (Latvija)  ir Raplos (Estija) rajonais, užsimezgę ilgalaikiai ryšiai kultūros ir meno srityse, dalyvaujama miestų šventėse. Todėl tęsiant ilgalaikio bendradarbiavimo tradicijas, nuspręsta kartu su miestų-partnerių vietos veiklos grupėmis įgyvendinti bendrą projektą, pasimokyti tradicinių amatų, susipažinti su kultūros paveldu, padėti veikiantiems tradicinių amatų centrams vykdyti veiklų plėtrą, užtikrinant darbo vietų įkūrimą ar išsaugojimą.

Projekto rezultatai:

1. Susipažinta su tradicinių amatų centrais Baltijos šalyse ir jų veikimo principais.

2. Suorganizuoti edukaciniai mokymai padėjo projekto dalyviams plėsti veiklų rūšis, kaimo gyventojams iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių ir kaimo jaunimui, kuriems mokymai padėjo įsitraukti į kaimo verslumo ir užimtumo skatinimo veiklas.

3. Sudalyvauta parodose ir mugėse Baltijos šalyse, sudarytos galimybes plėsti produkcijos platinimo ir pardavimo vietas, užmegzti nauji kontaktai.

4. Išleistas el.leidinys apie tradicinius amatus, leidžia susipažinti su įgyvendintu projektu ir populiarina tradicinius amatus Baltijos šalyse.

Projektui panaudota paramos suma - 11 000 Eur.

Su el.leidiniu "Amatų knyga" prašome susipažinti čia.