2018-04-22 Kviečiamas projektų atrankos komiteto posėdis

  • Dėl Anykščių rajono vietos veiklos (toliau – ARVVG) grupės atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
  • Dėl ARVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo (nauja redakcija).
  • Dėl II kvietimo pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.
  • Dėl III kvietimo pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (kodas LEADER-19.2-6.4)  vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo