Naujienos

 

2011-12-16 Informacija apie Kvietimo Nr.01 vietos projektų vertinimo eigą

Skelbiame Paraiškų atitikusių tinkamumo vertinimą sąrašą Nr.1. Likusių paraiškų vertinimas tęsiamas, apie vertinimo eigą paskelbsime artimiausiu metu.


 
 

2011-12-08 Mokomųjų renginių grafikas gruodžio mėn.

Pateikiame mokomųjų renginių grafiką 2011 m. gruodžio mėn.


 
     
   
     

2011-11-05 Mokymų grafikas lapkričio mėn.

Pateikiame mokomųjų renginių grafiką lapkričio mėn.


 
 

2011-11-05 Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms - Šveicarijos finansinė parama

Kviečiame asociacijas, labdaros ir paramos fondus bei viešąsias įstaigas aktyviai domėtis Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų fondo finansavimo galimybėmis bei rengti paraiškas jo paramai gauti. Paraiškos bus priimamos nuo š. m. gruodžio 2 d. Daugiau informacijos rasite http://www.cpva.lt/nvo-fondas/


 
     
   
     

2011-10-17 Mokymų grafikas spalio mėn

Pateikiame mokomųjų renginių grafiką spalio mėn.


 
 

KONFERENCIJA IR BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS

2011 -08 -19

 

Šių metų rugpjūčio 26 d. penktadieni ,, Keturiuose kalnuose´´ Liudiškių g. 18 Anykščiuose organizuojamas renginys -

KONFERENCIJA ,, LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS ANYKŠČIŲ RAJONE‘‘

VII AUKŠTAITIJOS BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS


 
 

Administracinis vertinimas

2011-07-25

 

2011 m. gegužės 14 d. baigėsi Anykščių rajono vietos veiklos grupės kvietimo Nr. 01 paraiškų rinkimas pagal Anykščių rajono vietos plėtros strategiją. Buvo gauta 28 (dvidešimt aštuonios) vietos projektų paraiškų, kurių bendra prašoma paramos suma yra 3 622 849,47 Lt

Jau įvyko surinktų vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas, kurio reikalavimus atitiko 28 (dvidešimt aštuonios) pateiktų paraiškų. Vadovaudamiesi Anykščių r. VVG valdybos patvirtintomis Bendrosiomis ir Specialiosiomis taisyklėmis, tolimesnį projektų vertinamą atliks nepriklausomi vertintojai pagal tinkamumo kriterijų.

Pateikiame administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašą.

 


 
     
   
     

2011-04-20 Tarptautiniai seminarai Baltijos šalyse ir Skandinavijoje

2011 m. balandžio 11-15 d. vyko tarptautiniai seminarai pagal ES LEADER programą Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Kartu su Lietuvos vietos veiklos grupių (VVG) tinklo nariais seminaruose dalyvavo ir Anykščių rajono vietos veiklos grupės projekto administratorė Ilona Jurevičienė


 
 

2011-04-19 Pasikeitė mokomojo seminaro vieta

                 Informuojame, kad pasikeitė 2011-04-20 vyksiančio mokomojo renginio “Nepelno siekiančios organizacijos finansų valdymas“ vieta. Renginys vyks Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro salėje, adresu J.Biliūno g.57, Anykščiai.


 
 

2011-03-30 Mokymų ir informacinių seminarų grafikas 04-05 mėn.

Pateikiame mokomųjų  ir informacinių renginių grafiką 2011 m. balandžio-gegužės mėn. Mokymai finansininkams vyks Anykščiuose, Kavarske ir Troškūnuose, o informaciniai renginiai visose 10 seniūnijų.


 
1..16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,