Naujienos

     
   
     

2012-12-10 Baigėsi 2-asis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas

 Informuojame, kad baigėsi 2-asis kietimas teikti vietos projektų paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę "Parama verslo kūrimui ir plėtrai".


 
     
   
     

2012-11-12 Svirnų kaimo bendruomenės centro įkurtuvės

      Anykščių  rajono vietos veiklos grupės administracija buvo pakviesta į renovuotame Svirnų kaimo bendruomenės centre vykusią šventę, skirtą vykdomo vietos  projekto „Antrųjų Svirnų bendruomenės centro ir viešosios infrastruktūros, skirtos bendruomenės veiklai vykdyti, atnaujinimas“ rezultatų apžvalgai.

      Šventės dalyviai pasidžiaugė projekto lėšomis atnaujintomis bendruomenės patalpomis, kaimo bendruomenės pirmininkė Marytė Baltakienė pristatė projekto rezultatus ir įteikė padėkos dovanas daugiausiai prie projekto įgyvendinimo prisidėjusiems bendruomenės nariams, projekto vykdytojams, rangovams ir paslaugų teikėjams, bei projekto partneriams.


 
     
   
     

2012-10-31 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 02

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 02 pagal priemonę "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" galioja nuo 2012-11-05 iki 2012-12-05


 
     
   
     

2012-10-23 Kaimo mokyklų moksleiviai kviečiami dalyvauti konkurse

 

Pagarbiai, 
Ilona Jurevičienė
Anykščių rajono VVG projekto administratorė
Tel. 8 381 58051, mob.t. 8 615 30539
El.paštas ilona@anyksciuvvg.lt

Prasidėjo kasmetinis Respublikinis kaimo vaikų ir jaunimo konkursas „Po tėviškės dangum“. Šiemet konkurso tema: „Kaimo bendruomenės ženklas mano akimis“. Kviečiame dalyvauti kaimo bendrojo lavinimo mokyklų 1–12 klasių moksleivius ir kaimo profesinio mokymo įstaigų mokinius


 
     
   
     

2012-10-19 Anykščių rajono VVG dalijasi gerąja patirtimi

 

Anykščių rajono VVG administracija sulaukia svečių iš kitų rajonų, norinčių susipažinti su įgyvendinamais vietos projektais.

 


 
     
   
     

2012-10-18 Kviečiame į mokamąjį renginį

MOKOMOJO RENGINIO TEMA – EFEKTYVI KOMUNIKACIJA


 
     
   
     

2012-10-08 Baigiamas įgyvendinti dar vienas projektas

Svėdasų bendruomenė įgyvendina vietos projektą „Knyga „Svėdasai: istorija ir
dabartis.


 
     
   
     

2012-09-04 Kvietimas dalyvauti respublikiniame konkurse

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija įgyvendina projektą " Lietuvos kaime gera gyventi 2012", kurio tikslas - išleisti spalvotą leidinį\\\\\\\\katalogą apie gerasias verslo praktikas Lietuvos kaime. Leidinys bus platinamas 2000 egz. bei internetineje svetainėje www.vartotojuteises.lt. Dėmesys sutelktas į verslumo skatinimą ir kaimo produktų populiarinimą tarp vartotojų.


 
     
   
     

2012-07-24 Sėkmingai įgyvendintas pirmasis vietos projektas

 

Vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą pagal Strategijos I prioriteto „Palankios kultūrinio turizmo ir verslo plėtrai aplinkos formavimas“ 1.2. priemonę „Kultūrinio turizmo plėtra kaimo vietovėse“.
Bendra vietos projekto vertė su PVM 100 420 Lt, paramos intensyvumas 60 proc., siūloma skirti paramos suma 60 000 Lt be PVM.

Sėkmingai įgyvendintas pirmasis Vietos projektas NR. LEADER-11-ANYKŠČIAI-01-016 "Kaimo turizmo sodybos „Geras“ plėtra", pareiškėja Gitana Mileikaitė, vietos projekto įgyvendinimo vieta - Ragaišių km., Debeikių seniūnija.


 
     
   
     

2012-06-12 Išrinkti nauji VVG nariai ir valdybos pirmininkas

2012 m. birželio mėn. 5 dieną vykusiame Anykščių rajono vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime pakeisti 3 valdybos nariai - vietoje valdybos nariais buvusių ir atsistatydinusių VVG administracijos darbuotojų Jurijaus Nikitino ir Ilonos Jurevičienės bei jaunimo atstovės Editos Turlaitės, valdybos nariais išrinkti Valentinas Gudėnas, Dijana Smailienė ir Indrė Meliūnaitė. Valdybos pirmininku išrinktas Budrių kaimo bendruomenės pirmininkas Valentinas Gudėnas.


 
1..16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,