Naujienos

     
   
     

2014-05-15 Skirta parama verslo projektams

2014-05-02 įvyko Anykščių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis dėl lėšų skyrimo vietos verslo projektams.


 
     
   
     

2014-05-12 Dalykinė kelionė į Kroatiją

 Birželio 06 - 13 dienomis planuojama dalykinė kelionė į Kroatiją. Į kelionę vyks 25 žmonės (vietos projektų vykdytojai ir valdybos nariai). 


 
     
   
     

2014-03-28 Parama kaimo bendruomenėms – beveik 3 mln. Lt

Nuo š. m. kovo 28 d. iki gegužės 2 d. kaimo bendruomenės ir jų asociacijos kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisykles.


 
     
   
     

2014-02-07 Seminaras kaimo bendruomenėms

Gerbiamieji,

 

Maloniai kviečiame Jus į šių metų vasario 13d., 10 val. LR Žemės ūkio ministerijos organizuojamą renginį.

Renginys vyks Dubingių bendruomenės centro salėje (Ąžuolyno g. 8, Dubingių miest., Molėtų raj.). 

Renginio tema –  Paramos galimybės kaimo bendruomenėms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą ir kitas programas.

 

Renginyje kviečiami dalyvauti Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų savivaldybių bei Visagino savivaldybės kaimo bendruomenių atstovai.  


 
     
   
     

2013-12-19 LINKSMŲ ŠVENČIŲ


 
     
   
     

2013-10-21 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NR.04

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS Nr.04


 
     
   
     

2013-10-05 N.Elmininkų kaimo bendruomenės 10-metis ir projekto pristatymas

Didžiausia rajono kaimo bendruomenė gausiai susirinkusi, smagiai ir linksmai atšventė savo jubiliejų.

 Bendruomenės prisistatymas ir šventės akcentas:

- Pirmą kartą BUVOME susirinkę 2003-aisiais.
- ESAME N. Elmininkų kaimo bendruomenė.
- BŪSIME aktyvūs, kartu dirbsime, gerbsime, saugosime ir padėsime, įgyvendinsime naujus sumanymus, kad galėtume didžiuotis savo bendruomene.

 


 
     
   
     

2013-10-04 Atnaujintos Smėlynės kaimo bendruomenės patalpos

Smėlynės bendruomenė pakvietė į jaukią ir šiltą susitikimų ir susibūrimų vietą

 


 
     
   
     

2013-10-01 Įgyvendintas Budrių kaimo bendruomenės projektas

 

Budrių kaimo gyventojai rudens šventę pasitiko atnaujintuose bendruomenės namuose.    


   


 
     
   
     

2013-09-25 Lankėsi kolegos iš Telšių

 Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai atvyko pasidalinti gerąja patirtimi, susipažinti su Anykščių rajono bendruomenių vykdomais projektais.

 


 
1..10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ..21