2014-03-28 Parama kaimo bendruomenėms – beveik 3 mln. Lt

 

2014 m. kaimo bendruomenių projektams remti numatyta skirti apie 2,8 mln. Lt. Lėšos bus skiriamos viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams – iki 25 tūkst. Lt, kaimo bendruomenių verslumo projektams įgyvendinti – iki 25 tūkst. Lt, materialinei techninei bazei sukurti ir (arba) stiprinti – iki 10 tūkst. Lt.

Kam skirta parama

Kaimo bendruomenės paramos projektui gali prašyti tik pagal vieną iš minėtųjų veiklos sričių. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, taigi pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo ir pats turi prisidėti piniginėmis lėšomis.

Viena iš naujovių – bendruomenė kartu su paramos paraiška turės pateikti savo rajone veikiančios vietos veiklos grupės (VVG) raštą, kuriuo būtų patvirtinta, kad projekte numatytos veiklos nebuvo finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos lėšų. Kaimo bendruomenių asociacijos galės teikti projektus, susijusius tik su materialinės bazės  sukūrimu ir (arba) stiprinimu.

Kur teikti paraiškas

Paramos paraiškas priims Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.) darbo dienomis: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Paraiškos turi būti pateiktos asmeniškai pareiškėjo vadovo arba per jo įgaliotą asmenį, atsiųstos per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta.

Paramos paraiškos forma, taisyklės ir kiti dokumentai skelbiami Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt (skiltyje ,,Kaimo plėtra“ nuorodoje ,,Valstybės parama bendruomenėms“). Informaciją taip pat galima rasti Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 1276, el. p. Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt, ir Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojas Alvydas Grigaliūnas, tel. (8 37) 397 716, el. p.Alvydas.Grigaliunas@zmmc.lt.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija