2013-10-04 Atnaujintos Smėlynės kaimo bendruomenės patalpos

Patalpų atidarymo šventėje dalyvavo rajono vadovai, seniūnijos ir mokyklos darbuotojai, kaimyninių bendruomenių ir organizacijų atstovai, Anykščių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai, bendruomenės nariai. Atnaujintas patalpas pašventino kun. Aurelijus Simonaitis. Su įgyvendintu projektu pasveikinta bendruomenės pirmininkė Danguolė Jankauskienė.

Projektas finansuotas pagal Anykščių rajono kaimiškų vietovių plėtros strategijos 2.1 priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra‘‘ veiklos sritis  2.1.1. „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“,  paramos intensyvumas 90 procentų, tinkamos finansuoti išlaidos 49 005 Lt (su PVM),  skirta paramos suma 44 105 Lt (su PVM). Prie projekto įgyvendinimo pareiškėjas  prisidėjo įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu)  kurio vertė  4 900 Lt. Projekto lėšomis suremontuotos ir atnaujintos Smėlynės bendruomenės patalpos, įrengta šildymo sistema (židinys), įsigyti baldai.

 Projektas skirtas bendruomenės užimtumui didinti, tradicijoms plėtoti, įvairiems bendruomenės narių poreikiams remti bei skatinti, aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime. Projektas prisidėjo prie kaimo bendruomenių veiklos plėtros skatinimo Anykščių  regione, stiprindamas bendruomenės narių gebėjimus  teikti savitarpio pagalbos, socialinės paramos paslaugas, bei pakels institucijos kompetenciją tiek tiesioginėje bendruomenės veikloje, vykdant renginius, mokymus, tiek mažinant socialinę atskirtį kaime. Suremontuotos Smėlynės kaimo bendruomenės patalpos tapo susibūrimų vieta, jaukiais antrais namais, kuriose galės vykti įvairiausi renginiai tiek tradiciniai, tiek unikalūs, patalpose savo veiklą galės vykdyti įvairios socialinės grupės.

Dėkodami Smėlynės bendruomenei už jaukią šventę, tikimės ir toliau aktyvios veiklos ir naujų bendruomenės narių įtraukimo į bendruomeninę veiklą.