Naujienos

     
   
     

2016-07-04 Anykščių rajono bendruomenių sambūris

Liepos 2 d. Skiemonyse vyko Anykščių rajono bendruomenių sambūrio šventė "Visi savi".


 
     
   
     

2016-06-13 Kviečiame į 2016 m. Anykščių rajono bendruomenių sambūrį

Š. m. liepos 2 d. Anykščių N. Elmininkų kaimo bendruomenė, tęsdama 2015 m. Troškūnų bendruomenės pradėtą tradiciją, kviečia įvairių sričių Anykščių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių narius į Skiemonyse organizuojamą 2016 m. Anykščių rajono bendruomenių sambūrį, skirtą paminėti vietos bendruomenių metus.


 
     
   
     

2016-05-19 NVO gali teikti paraiškas visuomenės sveikatinimui

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba pirmą kartą kviečia teikti paraiškas prevencinių projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimo finansavimui. Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose srityse: alkoholio vartojimo prevencijos, visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos, sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimo srityse.


 
     
   
     

2016-05-18 Įvertinta nauja kaimo vietovių strategija

2016 m. gegužės 17 dieną Žemės ūkio ministerijoje vykusiame Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ projektų atrankos komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstytos kaimo vietovių vietos veiklos grupių parengtos strategijos, Anykščių rajono kaimo vietovių strategija įvertinta 100 balų.


 
     
   
     

2016-04-25 Visuotinis VVG susirinkimas

2016 m. balandžio 25 dieną įvyko visuotinis Anykščių rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimas.

Posėdyje pritarta Anykščių r. VVG veiklos ir finansinėms ataskaitoms už 2015 metus, aptarti kiti einamieji klausimai.


 
     
   
     

2016-03-07 Startavo ŽŪM parama kaimo bendruomenėms

Paraiškos gauti paramą bus renkamos nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d.

2016 metais bus remiamos šios veiklos:

◾kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas;

◾tradicinių renginių organizavimas. Tradicinis renginys – konkrečiam kaimui ar regionui reikšminga, bent 3 kartus organizuota, kultūrą ir papročius puoselėjanti šventė (pvz., kaimo kapelų festivalis, pleneras, bendruomenių sąskrydis ir kt.). Tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės;

◾kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas (pvz. turistinė dienos stovykla, teminė išvyka, ekskursija, sąskrydis, varžybos, žygis ir kt.);

◾kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas).


 
     
   
     

2016-02-04 Kvietimas teikti paraiškas kūno kultūros sporto finansavimo konkursui

Tinkamas pareiškėjas - bendruomeninės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekrecinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš Kūno kultūros ir sporto departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai. Paraiškas reikia pateikti Kūno kultūros ir sporto departamentui iki 2016 m. kovo 1 d. 


 
     
   
     

2016-02-01 Valdybos posėdis

2016 m. vasario 1 d. Anykščių rajono vietos veiklos grupės patalpose, adresu K.Ladigos g.1, surengtas valdybos posėdis. Darbotvarkėje - VVG vietos plėtros strategijos administravimo išlaidų patvirtinimas ir kiti klausimai.


 
     
   
     

2016-01-28 Kviečiamas Anykščių r.VVG valdybos posėdis

Kviečiame Anykščių rajono VVG valdybos narius į posėdį, kuris įvyks 2016 m. vasario mėn. 1 d. (pirmadienį) 14.00 val., VVG būstinėje, adresu K.Ladigos g.1-207 kab. , Anykščiai. DARBOTVARKĖ. Dėl VVG vietos plėtros strategijos administravimo išlaidų patvirtinimo.


 
     
   
     

2016-01-04 Paskelbtas projektų konkursas bendruomenėms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė du konkursus - bendruomeninės veiklos stiprinimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo projektų. Paraiškos priimamos iki sausio 29 d.


 
1..8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ..24