Naujienos

     
   
     

2015-02-18 Informacija apie bendruomenių verslo renginį

VšĮ „Investuok Lietuvoje" įgyvendina projektą pagal Jaunųjų profesionalų programą „Kurk Lietuvai" ir kviečia registruotis į bendruomenių verslo renginį „Verslas kartu“  Anykščiuose.


 
     
   
     

2015-02-13 Organizuojami mokymai potencialiems vietos projektų vykdytojams

Vasario mėn. vykdomi mokymai vietos projektų vykdytojams ir VVG nariams.


 
     
   
     

2014-12-22 Sveikinimas


 
     
   
     

2014-11-17 Šeimos poilsio zonos Skiemonyse atidarymas

Ignalinos vietos veiklos grupė kartu su partneriais - Anykščių ir Varėnos VVG įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo  projektą "Šeimos poilsio zonų įrengimas".  Investicijos skirtos Palūšės, Puvočių ir Skiemonių teritorijų infrastruktūrai į poilsį, sportą ir rekreaciją.


 
     
   
     

2014-11-07 Kredito unijos kviečia dalyvauti bendruomenių rėmimo programoje „Gera kurti kartu!"

Startavo bendruomenių rėmimo programa „Gera kurti kartu!”. Programa skirta bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) inicijuotiems projektams ir veikloms finansuoti ar padėti įgyvendinti. Programos globėja – Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), kuri vienija 63 kredito unijas.


 
     
   
     

2014-11-03 Anykščių rajono situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo apklausa

     Anykščių rajono vietos veiklos grupė atlieka Anykščių rajono situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą. 


 
     
   
     

2014-10-20 Anykščių VVG verslo projektai išrinkti nugalėtojais

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su Anykščių vietos veiklos grupe 2014 m. spalio 15–16 d. Anykščiuose surengė tarptautinę konferenciją-forumą „LEADER Lietuvoje 10 metų“. Konferencija-forumas buvo skirtas Lietuvos ir užsienio vietos veiklos grupėms, kaimo pilietinio sektoriaus, verslo įmonių ir vietos valdžios institucijų atstovams, tiesiogiai dalyvaujantiems kaimo plėtros veikloje.


 
     
   
     

2014-10-14 Informacija apie 5 kvietimo vietos projektų vertinimo eigą

Informuojame apie 5 kvietimo metu gautų vietos projektų administracinės atitikties vertinimo reikalvimus atitikusias vietos paraiškas ir Anykščių rajono vietos veiklos grupės 2014-10-14 valdybos posėdyje patvirtintus pirmumo vertinimo rezultatus.


 
     
   
     

2014-09-25 Paskelbtos Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros gairės vietos subjektams


 
     
   
     

2014-07-11 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.5

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis nuo 2014-07-18 iki 2014-08-18


 
1..8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ..21