2023-02-01 Valdybos posėdis

Kvietimas Nr. 16 bus vykdomas nuo 2023 m. vasario 22 d. iki kovo 22 d.

 

Kvietimas Nr. 17 bus vykdomas nuo 2023 m. vasario 22 d. iki kovo 22

 

Kvietimas Nr. 16 ,,VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2) Priemonei skirta lėšų suma 150 000 Eur.

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2) projektams. Priemonei skirta lėšų suma 4184 Eur

 

Kvietimas Nr.17. ‘ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Priemonei skirta lėšų suma 28 578 Eur.