2022-07-15 Kviečiame į rajono bendruomenių sambūrį

Anykščių rajono bendruomenės jau aštuntąjį kartą rinksis į kasmetinį sambūrį „Visi savi“. Pereinamoji sambūrio taurė kasmet vykstančiame sambūryje atitenka vis kitai bendruomenei, o 2021-aisiais nuspręsta renginį organizuoti Ažuožerių kaime. Renginio vieta pasirinkta neatsitiktinai - rašytojo A.Vienuolio-Žukausko sodybvietė, 2022 metais pažymima rašytojo 140-osios gimimo metinės. Prasminga ir simboliška tokioje vietoje sutelkti bendruomenes senojo kaimo gaivinimo tradicijų puoselėjimui.
Anykščių rajone nėra bendruomenes vienijančios organizacijos, susitikimų metu diskutuota, kad būtinai reikia pažymėti šiais metais paskelbtus Savanorystės metus, VVG gali įvertinti daugiausia savanoriškos veiklos vykdžiusias bendruomenes, taip pat norima pakeisti jau vykusių švenčių pobūdį, ir daugiau akcentuoti senąsias tradicijas, senuosius papročius, senuosius amatus. Todėl VVG ir teikė paraišką Nacionalinei paramai gauti, prisidėdama prie naujos šventės koncepcijos sukūrimo ir organizavimo.