2021-05-13 Visuotinis narių susirinkimas

13.30-14.00

 

Registracija, susitikimo kava

 

14.00-14.30

 

Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės metinės ataskaitos už 2021 m

 

14.30-14.45

 

Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos už 2021 m

 

14.45-15.00

 

Dėl naujų asmenų priėmimo/atšaukimo į Anykščių rajono vietos veiklos grupę

 

15.00-15.30

 

 Informacija dėl vietos veiklos projektų

 

15.30-15.45

Einamieji reikalai

 

15.45-16.00

Visuotinio susirinkimo uždarymas

 

Maloniai laukiame visų, prašome apie savo dalyvavimą pranešti el.paštu jurijus@anyksciuvvg.lt , tel. 58051, mob.t. 8 614 88577, buveinės adresas – Ladigos g.1 204 kab.