2021-09-23 Visuotinis narių susirinkimas

 13.00-13.15

Registracija, susitikimo kava

13.15-13.30

Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės metinės ataskaitos už 2020 m

13.30-13.45

Dėl Anykščių rajono vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos už 2020 m

13.45-14.00

Dėl naujų asmenų priėmimo/atšaukimo į Anykščių rajono vietos veiklos grupę

14.00-14.30

Organizacijos valdybos rinkimai

14.30-15.00

Informacija dėl vietos veiklos projektų

15.00-15.10

Visuotinio susirinkimo uždarymas

    Maloniai laukiame visų, prašome apie savo dalyvavimą pranešti el.paštu  jurijus@anyksciuvvg.lt , tel. 58051, mob.t. 8 614 88577, buveinės adresas – Ladigos g.1 204 kab.