2018-12-07 Informacija apie 3 kvietimo metu gautas paraiškas

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Paraiškos atpažinties (registracijos) kodas (nurodomas VPS vykdytojos VP paraiškos registravimo metu suteiktas VP atpažinties kodas) 

Vietos projekto pavadinimas

(nurodoma pagal VP paraiškos 2.1 eilutę  

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur (nurodoma pagal kaimo vietovių ar dvisektorės VVG VP paraiškos 2.6 eilutę /

Finansavimo šaltinis (nurodoma pagal VP paraiškos duomenis EŽŪFKP ar EJRŽF) 

 

Vietos projekto rūšis ir porūšis (nurodoma pagal VP paraiškos 2.2 eilutę)  

Pavadinimas (jei pareiškėjas juridinis asmuo) / vardas, pavardė (jei pareiškėjas fizinis asmuo)

Registracijos kodas (pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenis) (jei pareiškėjas juridinis asmuo) / asmens kodas (jei pareiškėjas fizinis asmuo) ir ūkio registracijos Nr. (jeigu pareiškėjas ūkininkas)

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1.      VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4

1.1.

Gitana Mileikaitė

 

ANYK-LEADER-5C-D-3-1-2018

Aero, hidro, koloristikos teikiamų kompleksinio poilsio paslaugų inovacijų plėtra kaimo turizmo sodyboje „Geras“

50 000,00

EŽŪFKP

paprastas

1.2.

Vidas Vaišvilas

 

ANYK-LEADER-5C-D-3-2-2018

Baidarių nuoma Legų kaime

18 329,00

EŽŪFKP

paprastas

2. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas „LEADER-19.2-6.2

2.1

Andrius Pečiukėnas

 

ANYK-LEADER-6A-D-3-3-2018

Pažink Anykščius iš „paukščio skrydžio“

46 846,19

EŽŪFKP

paprastas