2018-09-25 Išrinkti nauji valdybos nariai

Valdybos pirmininku sekančiai kadencijai perrinktas Budrių bendruomenės pirmininkas Valentinas Gudėnas. Vietos valdžios atstovai valdyboje - vicemeras Sigutis Obelevičius, savivaldybės administracijos darbuotojai Simas Aštrauskas ir Laura Bužinskienė, vietos verslo atstovai - Gintarė Zabulionytė, Arvydas Mačiulis, Egidijus Ažubalis, Žilvinas Grigonis. NVO sektorių atstovaus Deividas Karvelis, Fortūna Rukšienė, Karolina Stankevičiūtė ir Julija Mirzojeva.