Naujienos

 

2020-03-16

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Anykščių r. VVG administracija savo darbą iki kovo 30 d (arba iki tol, kol tęsis karantinas) organizuoja nuotoliniu būdu.

 

 

Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Dėl visų iškylančių klausimų skambinkite ir rašykite individualiai.


 Iškilus klausimams dėl įgyvendinamų projektų veiklų stabdymo, rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimais ir rekomendacijomis. Nuolat atnaujinamą informaciją galima rasti: http://sam.lrv.lt/.

 

 

Ekstremalių situacijų operacijų centrui pakeitus sprendimus ar atšaukus iki šiol buvusius draudimus, reaguosime atitinkamai ir apie tai pranešime.

 

 

Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

 

 

Primename, kad su mumis susisiekti galite tel. +370 614 88577 arba el.p. jurijus@anyksciuvvg.lt ir kitais darbuotojų kontaktais nurodytais Anykščių rajono vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.anyksciuvvg.lt, skiltyje „Apie mus“-„Kontaktai“.


 
 

2020-03-20 Projektų atrankos komiteto posėdis

1. Vietos projektų atrankos komisijos posėdis įvyks 2020 m. kovo mėn. 20 d. 10.00 val., Anykščių rajono VVG patalpose, adresu K. Ladigos g. 1, 207 kab., Anykščiai. (atšauktas)

Darbotvarkė:


 
 

Valdybos posėdis 2020-03-16

2020 m. kovo mėn. 16 dieną 10 val., VVG būstinėje, K.Ladigos 1, kviečiamas Anykščių rajono valdybos posėdis. Darbotvarkėje - Dėl Metinės VPS įgyvendnimo patvirtinimo


 
 

Valdybos posėdis 2020-01-17

2020 m. sausio mėn. 24 dieną 10 val., VVG būstinėje, K.Ladigos 1, kviečiamas Anykščių rajono valdybos posėdis. Darbotvarkėje - kvietimo Nr.4 „VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams antrinių atrankos kriterijų nustatymas


 
 

Valdybos posėdis 2020-01-17

2020 m. sausio mėn. 24 dieną 10 val., VVG būstinėje, K.Ladigos 1, kviečiamas Anykščių rajono valdybos posėdis. Darbotvarkėje - kvietimo Nr.4 „VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams antrinių atrankos kriterijų nustatymas


 
     
   
     

2019-12-27 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.6

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gruodžio  30 d. 8.00 val. iki 2020 m. sausio  30 d. 17.00 val.


 
     
   
     

2019-12-20 Sveikinimas


 
     
   
     

2019-02-13 Konferencija "LEADER 15 metų Anykščių rajone, poveikis ir perspektyvos"

Šiais metais  Anykščių rajono vietos veiklos grupė mini 15 metų sukaktį


 
     
   
     

2019-11-29 Konferencija

2019-12-12 Konferencija "LEADER 15 metų Anykščių rajone, poveikis ir perspektyvos"

Programa


 
     
   
     

2019-11-28 Projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komisijos posėdis įvyks 2019 m. gruodžio mėn. 6 d. 14.30 val., Anykščių rajono VVG patalpose, adresu K. Ladigos g. 1, 207 kab., Anykščiai.

Darbotvarkė:


 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ..21